Kontakt 2

Mediar nekretine, obrt za poslovanje nekretninama i druge poslovne usluge, vl. Jagoda Kušević Grgurić, OIB: 02166937731
Adresa:
Ulica grada Mainza 6
10 000 Zagreb
Telefon:
+385925019991
Email:
info@mediar-nekretnine.hr
Mediar nekretnine plus, agencija za poslovanje nekretninama i druge poslovne usluge, vl. Marjan Grgurić, OIB: 34298230231
Adresa:
Ulica grada Mainza 6
10 000 Zagreb
Telefon:
+385925019992
Email:
marjan@mediar-nekretnine.hr
hrCroatian