Nema komentara

O AGENCIJI ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA

Photo by Drew Beamer

Često pitanje kod nas na tržištu je – zašto uopće angažirati agenciju za nekretnine?

Specifičnost našeg menaliteta je da volimo misliti da smo kompetentni baš za svako područje. S druge strane budući da kupoprodaja nekretnina podrazumijeva povelik financijski izdatak, a i rizik, pitanje je koliko je razborito tako se postaviti prema cijelom kupoprodajnom procesu. Čak i kada imate potrebno znanje i dobro ste upućeni u kretanja na tržištu i struku (pravna pitanja, administrativne procedure, građevina, financije i sl.) posrednik je osoba koja svojim radom i iskustvom te bazom klijenata još uvijek može brže i učinkovitije naći kupca/prodavatelja za nekretninu koju prodajete/kupujete.

Ukoliko nemate potrebnog znanja, agencija će vam biti od velike pomoći, ne samo pri pronalasku kupca za nekretninu, već i što vam ona garantira pravnu sigurnost: od provjere dokumentacije, pa sve do izrade predugovora/ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Photo by Mari Helin

Osim što svakodnevno prati kretanje na tržišu nekretnina i ima najbolji uvid u stanje na terenu i prosječnim cijenama nekretnina, posrednik savjetuje klijenta, radi u njegovom interesu i upozorava ga na sve sitnice koje se direktno odnose na posao za koji je angažiran. Maksimalno je odgovoran i profesionalan; svakoj nekretnini je posvećen individualno kako bi na što brži i efikasniji način osigurao sklapanje posla.

Ukoliko ste zainteresirani da nekretninu prodajete preko agencije za posredovanje u prometu nekretnina, svakako je važno provjeriti posrednika. U registru posrednika koji vodi Hrvatska gospodarska komora brzo i jednostavno ćete doći do najvažnijih podataka o poslovnom subjektu registriranom za obavljanje poslova posredovanja u prometu nekretnina. Na isti način ćete u Imeniku agenata provjeriti je li vaš agent ovlašten za poslove koje radi.

Valja naglasiti i činjenicu da je svaki posrednik obvezan, kako bi uopće mogao započeti s radom, imati sklopljenu policu osiguranja s osiguravajućim društvom za slučaj odgovornosti za štetu prema trećim osobama.

Što se tiče poslovanja neke agencije, sve informacije ćete saznati iz Općih uvjeta poslovanja koje je svaka agencija dužna odrediti i koji moraju biti dostupni. Iz uvjeta poslovanja biti će jasna Vaša prava i obaveze ukoliko pristanete na rad s posrednikom.

Posrednik će iznijeti svoje uvjete, dogovoriti sastanak s Vama i najčešće odmah organizirati i fotografiranje nekretnine. Fotografiranje je jedan od najvažnijih faktora prezentacije i tome treba posvetiti punu pozornost.

Prilikom sastanka agent će prezentirati Ugovor o posredovanju agencije koji je klijent dužan potpisati ukoliko prihvaća njegove odredbe. Ugovori o posredovanju su tipski  i trebali bi sadržavati više manje iste odredbe.

Photo by Scott Graham

Nakon dogovora i potpisivanja ugovora o posredovanju, posrednik, odnosno agent, kreće sa svojim poslom.

Najvažniji posao i obveza posrednika je nastojati naći i dovesti u vezu s vlasnikom (koji je ovdje u svojstvu nalogodavatelja) osobu radi sklapanja posredovanog posla (u praksi sklapanja predugovora odnosno ugovora o kupoprodaji nekretnine).

Prilikom posredovanja i preuzimanja nekretnine u ponudu agencije, agent mora odraditi nekoliko zadataka. Odmah u startu važno mu je pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo (ili drugo stvarno pravo) na predmetnoj nekretnini, upoznaje vlasnika s prosječnom tržišnom cijenom  slične nekretnine, obavlja potrebne radnje radi predstavljanja/prezentacije nekretnine na tržištu, oglašava nekretninu na odgovarajući način te izvršava sve druge ugovorene radnje.

Nadalje, nakon što je nekretnina oglašena i ponuđena klijentima koji su u potrazi za nekretninom istih ili sličnih karakteristika, posao agenta je u dogovoru s vlasnikom nekretnine omogućiti njezin pregled.

Najčešće on i posreduje u pregovorima kako bi došlo do sklapanja ugovora. To je iznimno važan posao i vlasniku nekretnine može uštedjeti puno vremena i angažmana.

Photo by Van Tay

Zadaća posrednika je da svoj posao obavlja s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima. Na tragu toga, posebna pozornost se posvećuje čuvanju osobnih podataka, te se vlasnik nekretnine obavještava o svim okolnostima važnim za posao za koji posreduje. Posrednik je tu da uvijek misli jedan korak unaprijed i zato vam je od neprocjenjive važnosti!

Pravi posrednik je uvijek na usluzi i dostupan za sva vaša pitanja.

 

 

 

 

Comments (0)